Thursday, 14 October 2010

Welsh Review- Cwrw Chips a Darlith Deg.Adolygiad Cwrw, Chips a Darlith Deg Cyhoeddwyd Hydref 12, 2010 gan Cyfranwyr Gwadd. Myfyrwraig yn Aberystwyth, Miriam James sy’n adolygu drama gomedi newydd Theatr Arad Goch…

Fel myfyrwraig, apeliodd y ddrama yma ataf o’r cychwyn cyntaf gyda’r teitl hwyliog ‘Cwrw Chips a Darlith Deg’. Profiad newydd i mi oedd gweld drama un-dyn ac felly roeddwn i’n edrych ymlaen yn eiddgar i weld sut y byddai’n gweithio. Drama gomedi yw hon am y glas-fyfyriwr –Gary Jones –o’r cymoedd sy’n wynebu chwalfa emosiynol wrth fentro o’r nyth a byw bywyd annibynnol. Wedi gadael yr ysgol, mae gan Gary Jones obeithion mawr ynglŷn â bywyd fel myfyriwr, ond mae’n cael tipyn o sioc wrth geisio ymdopi â’r her o setlo yn y Brifysgol yn ogystal â chymhlethododau bywyd adref.

Yn amlwg mewn drama un-dyn, mae’r ffocws i gyd ar yr unig gymeriad hwnnw a’i fywyd, ond cefais syndod mor dda yr oeddwn yn dod i adnabod cymeriadau eraill drwy ddynwaredu cofiadwy yr actor o’i deulu, ei ffrind gwladgarol ‘Glyn’, a rhai o ferched y coleg megis ‘Teleri, Eleri a Meleri’. Elfen ddifyr iawn o’r ddrama oedd yr amrywiaeth o acenion y cymeriadau yr oedd Gary yn eu dynwared.


Er fod Gary yn profi nifer o wahanol emosiynau wrth i ni ddilyn ei dymor cyntaf yn y coleg, nid yw’r ddrama hon yn rhy ddwys, ond yn hytrach yn llawn hiwmor ysgafn sy’n peri i ni gydymdeimlo â chymeriad lletchwith Gary Jones. Wrth i’r perfformiad ganolbwyntio ar un cymeriad, fe’m tynnwyd yn ddyfnach i’r ddrama wrth ddod i adnabod y cymeriad hwnnw, ac fel myfyrwraig fy hun, gallwn ddeall Gary a’i brofiadau er nad oeddent oll yn berthnasol i mi, diolch byth!

Roedd y set gredadwy gyda holl hanfodion bywyd myfyriwr- gwely, desg, pot noodle, poteli cwrw, a’r coffi yn ychwanegu at y ddrama, ac roedd annibendod yr ystafell yn cyd-fynd ag anhrefn bywyd Gary. O’r un ystafell fechan hon, portreadwyd yn glyfar amryw o storïau a sefyllfaoedd ei fywyd yn y Brifysgol. Mae’r ddrama’n agor gyda’r cymeriad yn hanner codi hanner syrthio allan o’i wely a’i ben i waered, yn gwisgo adenydd tylwythen deg! Ceir ambell elfen swreal sy’n ychwanegu at hiwmor y ddrama a sy’n cyfleu ei brofiadau gwallgo’.

Tyfu’n oedolyn, a’r cyfrifoldebau sy’n dod gyda hynny, yw thema ganolog y ddrama. Mae’r hiwmor yn y ddrama yn cael ei ddwysau gan y ffaith fod Gary yn unigolyn uchel ei gloch, ac er y ddelwedd galed, gwrol mae’n rhoi i ni, mae’r straen o setlo yn y coleg a phroblemau adref yn pwyso arno, a thrwy hyn gwelwn ochr dynerach i’w bersonoliaeth wrth iddo deimlo hiraeth am ei deulu a theimlo tosturi dros ‘Mari Monster’.

Nid drama sy’n procio na phryfocio yw hon, ond yn hytrach perfformiad sy’n rhoi gwen hapus ar wyneb y gynulleidfa, gyda’r boddhad o wybod fod Gary Jones wedi goroesi tymor cyntaf yn y coleg.


http://www.blog-golwg360.com/cyfranwyr-gwadd/adolygiad-cwrw-chips-a-darlith-deg/

Saturday, 2 October 2010

CWRW CHIPS A DARLITH DEG ARTICLES


WALES ON LINE
http://www.walesonline.co.uk/showbiz-and-lifestyle/theatre-in-wales/2010/10/01/one-man-show-is-a-real-class-act-91466-27375671/

BBC
http://www.bbc.co.uk/cymru/cylchgrawn/theatr/straeon/cwrw-chips.shtml

WEDI 3/ S4C
http://www.wedi3.com/Items/Default.aspx?id=3391

CWRW CHIPS A DARLITH DEG- Rehearsal week 3

Gwydion has some new best friends. They are called:
Bin
Headphones
Ruler
Box
Drawer
With this production being a one man show, they are his only source of entertainment and inspiration on that lonesome stage. Whereas some of these objects represent a character, a memory, others have become an extension of the characters themselves. Developing an emotional connection with some of these objects has been vital, and through the wonderful object exercises we have been undertaking, a whole new outlook to a complex scene has been born. Gwydion has developed a wonderful emotion memory and that memory is now fuelling and imposing itself on the associated scene.
Playing HIS perception of this scene, and to be more specific, his perception of how he would have liked this moment in his life to have been played out has brought a fantastic edge and rawness to his character.
It became very apparent, with over 15 characters to play, that this show could become a little monotonous with regard to its style and approach. Playing around with perceptions and the emotion memories that have been established will hopefully keep the hour and a half fresh and stimulating for Gwydion. If the whole journey and experience is motivating for him, the hope is that the whole experience will be just as entertaining for us.

http://www.aradgoch.org/